Παρεχόμενες υπηρεσίες

Στο οδοντιατρείο μας αναλαμβάνουμε την οδοντιατρική περίθαλψη και φροντίδα παιδιών και ενηλίκων. Πιο αναλυτικά, οι παρεχόμενες οδοντιατρικές υπηρεσίες στο οδοντιατρείο, είναι οι παρακάτω:

Γενικά: Εξέταση ασθενούς, Εξέταση ασθενούς με χρήση ψηφιακής ενδοστοματικής κάμερας, Εξέταση ασθενούς με Πανοραμική ακτινογραφία από το μηχάνημα SIRONA που διαθέτει το ιατρείο, Ψηφιακές ενδοστοματικές ακτινογραφίες, Χορήγηση πιστοποιητικού μετά από εξέταση, Εξέταση παιδιού για εγγραφή στο Δημοτικό Σχολείο, Αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών (οξύ οδοντοφατνιακό ή περιοδοντικό απόστημα, οξεία πολφίτιδα, ξηρό φατνίο κ.λπ.), Επανασυγκόλληση ξεκολλημένης στεφάνης ή γέφυρας.

Χρησιμοποιούμε τα cookies για να διασφαλίσουμε ότι θα σας δώσουμε την καλύτερη εμπειρία χρήσης