Κινητή προσθετική

Κινητή προσθετική

 • Αισθητικές μερικές οδοντοστοιχίες με συνδέσμους ακριβείας
 • Μονόπλευρες αισθητικές μερικές οδοντοστοιχίες με συνδέσμους ακριβείας
 • Μερικές οδοντοστοιχίες με άγκιστρα
 • Ολικές οδοντοστοιχίες
 • Άθραυστες ολικές οδοντοστοιχίες με μεταλλικό σκελετό ή πλέγμα
 • Επένθετες ολικές οδοντοστοιχίες
 • Άμεσες οδοντοστοιχίες (πριν την εξαγωγή των δοντιών)
 • Προσωρινές οδοντοστοιχίες από ακρυλικό για αισθητικούς λόγους, μέχρι να γίνει η μόνιμη αποκατάσταση
 • Επιδιόρθωση μερικών οδοντοστοιχιών (προσθήκη ή αντικατάσταση δοντιών,αγκίστρων κλπ)
 • Επανασυγκόλληση σπασμένης οδοντοστοιχίας
 • Αναγόμωση ολικής ή μερικής οδοντοστοιχίας

Χρησιμοποιούμε τα cookies για να διασφαλίσουμε ότι θα σας δώσουμε την καλύτερη εμπειρία χρήσης